ریوولات

محصولات

طرح شمس

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

شمس چهل گیاه

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

قاووت خشخاش

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

طرح مهراب

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

فرآورده ی کاکائویی روکشی

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

طرح ترنج

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

طرح فیروزه

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

شكلات خرما

خرما با روكش شكلات و مغزى بادام ريوولات

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

چوب چاكلت

با طعم کاکائو

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

چوب چاكلت

با طعم آلبالو

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

چوب چاكلت

با طعم بلوبری

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

ریوولات پذیرایی

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

شمس نخودی

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

شمس پسته

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

شمس خشخاش

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

پروانه ای و آیلا

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

میکس 70 درصد

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

طرح پروانه

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

قاووت لقمه ای

تهیه شده از قاووت سنتی مرغوب کرمان

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

دراژه باغ وحشى

مغزى برنجك با روكش شكلات

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

چوب چاكلت

با طعم انبه

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

چوب چاكلت

با طعم نعناع

در بسته بندی و طرح های بسیار زیبا

دفتر مرکزی

ساعات کاری

شنبه - چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 15:30

پنج شنبه از ساعت 8:00الی 14

آدرس کارخانه

کرمان شهرک صنعتی شماره ۳

تلفن تماس :

03432152051-03432152052